დენტალური იმპლანტაცია

დენტალური იმპლანტი არის ძვალში მოთავსებული ხელოვნური გვირგვინის საფიქსაციო უცხო სხეული. დენტალურ იმპლანტაციას მივმართავთ მაშინ, როდესაც გვაქვს ნაწილობრივი ან სრული ადენტია (კბილების არარსებობა) ის საშუალებას აძლევს პაციენტს, თავიდან აიცილოს დისკომფორტი, რომელიც გამოწვეულია მოსახსნელი პროტეზის ტარებით.

დენტალური იმპლანტაცია მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს:
- უშუალოდ იმპლანტატის მოთავსება კბილბუდეში
- 3-4 თვის შემდეგ ორთოპედიული კონსტრუქციის დამზადება.

ჩვენს კლინიკაში გამოიყენება უცხოური წარმოების იმპლანტები:
• Nobel (შვეიცარია)
• Shulzi (გერმანია)
• Zimmer (ა.შ.შ)
• Sgs (შვეიცარია)