დიოდური ლაზერი

დიოდის ლაზერს ფართო გამოყენება აქვს სტომატოლოგიაში, ქირურგიული მანიპულაციების ფართო სპექტრი და პაროდონტული ჯიბის ბაქტერიოცუდული დამუშავებითა ნაკლებინვაზიური მეთოდით ლაზერის დიდი უპირატესობაა.
უსისხლო განაკვეთის წყალობით შესაძლებელია გინგივექტომიის , ფრენექტომიის და სხვა მანიპულაციებსი ჩატარება. ასევე ფართოდ განოიყენება ლაზერული გათეთრება ესთეტიურ სტომატოლოგიაში.