ორთოპედიული სტომატოლოგია

კბილების მაგარი ქსოვილების მაშტაბური დაზიანებების დროს , ასევე კბილების სრული ან ნაწილობრივი დაკარგვის შემთხვევაში, როდესაც შეუძლებელია თერაპიული სამკურნალო ღონისძიებების ჩატარება, მივმართავთ ორთოპედიულ მანიპულაციებს.

მოსახსნელი ორთოპედიული კონსტრუქციები (პროთეზები): შეიძლება იყოს– მთლიანი მოსახსნელი პროთეზი – კბილების სრული დაკარგვისას , ან ნაწილობრივი მოსახსნელი პროთეზი– როდესაც შენარჩუნებულია ერთი ან რამოდენიმეკბილი. არსებობს როგორც მყარი (პლასტმასის) , ასევე დრეკადი (სილიკონის, ნეილონის) პროთეზები, რომელიც უკეთ ადაპტირდება პაციენტის პირის ღრუში და უფრო ადვილად შესაგუებელია.

პროთეზის კონსტრუქციის შერჩევისას გადამწყვეტია ექიმ ორთოპედის რჩევები და ობიექტური გამოკვლევების ჩატარება.

მოუხსნელი ორთოპედიული კონსტრუქციები.
მეტალო კერამიკის გვირგვინები წარმოადგენს ლითონის კარკასს (ქრომ კობალტი), რომელიც დაფარულია ფაიფურით. გვირგვინის დამზადების დროს წინასწარ ხდება სასურველი ფერისა და ფორმის შერჩევა ექიმ ორთოპედის მიერ, პაციენტის სურვილის გათვალისწინებით. მეტალოკერამიკის გვირგვინები გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ , კბილის ბუნებრივი ფერის და ფორმის ეფექტი.
ცირკონის კერამიკული გვირგვინები, წარმოადგენს მეტალო–კერამიკის მასალას კიდევ უფრო გაუმჯობესებული ესთეტიკური თვისებებით, რაც განპირობებულია ცინკის ოქსიდით მეტალის ჩანაცვლებით. სიმტკიცით ის უტოლდება მეტალო – კერამიკის კონსტრუქციებს.

ცირკონის დიოქსიდი– E.Max- წარმოადგენს #1 რესტავრაციულ მასალას, რომელიც ძალიან მყარი და ბიოთავსებადია კბილის ქსოვილთან, საჭიროებს კბილის მაგარი ქსოვილების მინიმალურ პრეპარირებას, აქვს მაღალი სიმტკიცე და იდეალური ესთეტიკური თვისებები. მისი გამოყენება მრავალფეროვანია: ვინირები, მთლიანი გვირვინები, ხიდისებური პროთეზები და იმპლანტის გვირგვინები.