ბგერითი და ულტრაბგერითი აპარატები

ბგერითი და ულტრაბგერითი აპარატების გამოყენება პატოდონტოლოგიური მკურნალობის კურსში ერთგვარი ალტერნატივაა მანუალური თერაპიის. თუმცა, ულტაბგერით აპარატებს აქვთ გარკვეული დადებითი და უარყოფითი თვისებები, მაგალითად მათი ელიფსური მოძრაობა იწვევს ვიბრაციას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება და ფესვის ქსოვილის დაზიანება.

გერმანული ფირმის დურ დენტალის მიერ შექმნილი ვექეტორის აპარატი სრულად გამორიცხავს არასასურველი რხევების განვითარებას და უზრუნველყოფს დამზოგველ და ეფექტურ მკურნალობას.კერძოდ, ულტრაბგერითი ენერგიის გარდაქმნა ხდება სიგრძივ ტალღად, რომელიც ვრცელდება ფესვის პარალელურად , ისე რომ არ ხდება ქსოვილის დაზიანება. ვექტორ სისტემა ფართოდ გამოიყენება პაროდონტის დაავადებების მკურნალობის კომპლექსურ სქემაში, ასევე იმპლანტების შესანარჩუნებლად და მოვლისთვის.